Maraming salamat po Sir Edu Cayton sa paq asikaso at
pag tulong po sa amin. Hindi po kayo nag dalawang isip na
i-assist kami. Hanggang sa na-discharge po yung partner
ko hindi po kayo tumangging tumulong sa abot ng
makakava nivo para makahanap po kami
ng mabibilhan ng isa sa mga gamot niya.
Solid kayo Sir. Kayo po yung mga isa sa
mga tuna na bayani na handang
tumulong sa nangangailangan.
Salamat din po kina Nurse Gian and
Nurse Riza from Nurse Station 4th Floor.
Salamat po sa pag assist po sa amin.